chống dịch covid
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI
HỌI NGHỊ TK NĂM
MÔ HÌNH LÀNG QUÊ AN TOAN
HN TỎNG KẾT CÔNG TÁC HOIOJ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Từ những tổ chức tiền thân cho đến ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

2. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 2. Nhiệm vụ

1.Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống;thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

2.Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ,cải thiện đời sống vậtchất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc;

3.Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

* CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG SƠN

                     

 

             Họ và tên: LÊ THỊ VUI

 Năm sinh: 1968

             TĐCM: Đại học

TĐLLTT: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
 HUV,UVBCH Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội LHPN huyệnĐông Sơn khóa XXIV.

 

 

                       LeThiHuong.jpg

           

            Họ  tên: LÊ THỊ HƯỜNG

Năm sinh: 1985

TĐCM: Đại học

TĐLLTT: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: Phó CT Hội LHPN huyện Đông Sơn khóa XXIV.

 

                      

 

               Họ  tên: Mai Thị Huyền

Năm sinh: 1984

TĐCM: Đại học

TĐLLTT: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: CB Hội LHPN huyện Đông Sơn.

 

                        

              Họ  tên: Lê Thị Duyên

Năm sinh: 1987

TĐCM: Đại học

Chức vụ hiện nay: CB Hội LHPN huyện Đông Sơn.

 

 

 

         

              

                                                                           

            

 

 

               

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
65856