chống dịch covid
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI
HỌI NGHỊ TK NĂM
MÔ HÌNH LÀNG QUÊ AN TOAN
HN TỎNG KẾT CÔNG TÁC HOIOJ

Truyền thống 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)

Đăng lúc: 15:50:21 22/02/2019 (GMT+7)

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Đất nước ta biết bao lần bị kẻ thù xâm lược, đời sống người dân còn nghèo khó. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: Là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên cường, dũng cảm, người lao động trí óc và lao động chân tay cần cù, sáng tạo, thông minh, người nghệ sĩ bảo vệ, giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc, là những người chủ gia đình: Dịu hiền, đảm đang, trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng

        Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo Cách mạng. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào: Cần vương, Đông kinh nghĩa thục…có nhiều phụ nữ tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Thái, Thái Thị Bôi. Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai…
       Vào những năm 1927-1930 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Phụ nữ phản đế, Hội phụ nữ giải phóng…và hình thành nên nhiều nhóm phụ nữ cùng tầng lớp công nhân bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền tiêu biểu như: Năm 1930, thời kỳ Xô viết Nghệ tĩnh có 6.066 chị tham gia giải phóng thành lập chính quyền, Đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của trên 400 nông dân 2 huyện Châu thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.
     Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập - trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi “nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, phụ nữ phải tham gia các đoàn thể Cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp tham gia cách mạng. Chính vì vậy, ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức được thành lập, sự kiện lịch sử này đã chỉ rõ quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
        Qua các thòi kỳ cách mạng, có các tổ chức: Hội phụ nữ giải phóng, Hội phụ nữ dân chủ, Hội phụ nữ phản đế, Đoàn phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam (sau khi nước nhà thống nhất). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của Hội LHPN Việt Nam.
          Đã 88 mùa thu qua, Hội LHPN Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ, Cùng với sự trưởng thành của phong trào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thanh Hoá nói chung, phụ nữ huyện Đông Sơn nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội trong huyện, trải qua các thời kì cách mạng, Hội đã tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Trong gia đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, Hội LHPN các cấp trong huyện đã và đang thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công tác và xây dựng cuộc sống gia đình, các cấp Hội phụ nữ trong huyện trong nhiều năm qua đã đạt được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng-an ninh.
Đặc biệt, năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, “Ngày phụ nữ sáng tạo” năm 2018, Hội LHPN Phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội thi “Phụ nữ Đông Sơn với an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” nhằm nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp sức chung tay vì một xã hội an toàn, lành mạnh, phồn vinh.
  Với truyền thống và những thành tích đáng tự hào của phong trào phụ nữ Đông Sơn 88 năm qua, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo, thân thiện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
65856